Değerlerimiz

Paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla zamanında karşılamayı,

Tüm süreçlerimizin mükemmelliğini tabi olduğumuz yasalar, standartlar ve müşteri istekleri eksenlerinde sağlamayı,

Tüm yönetim sistemlerimizde sürdürülebilir gelişim fırsatlarını gerçekleştirmeyi,

Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayış ile ülke gelişimine katkıda bulunmayı,

İnsan kaynağının en önemli faktör olduğu bilinciyle çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırıp;
yeniliklere ve değişime açık, müşteri odaklı olmaya inanmış bir çalışan profili oluşturmayı taahhüt ederiz.